Novinky

Novinky

Magnetické zaujímavosti

Čo je magneticky mäkký a tvrdý materiál?

Feromagnetické látky možno rozdeliť na magneticky mäkké a magneticky tvrdé podľa toho, akým spôsobom strácajú alebo naopak udržujú svoje magnetické vlastnosti.

Magneticky mäkká látka

Magneticky mäkká látka je látka z feromagnetického materiálu, ktorá po zmagnetizovaní (magnetizácii) a vybratí z vonkajšieho magnetického poľa stráca magnetické vlastnosti.

Magneticky mäkkým materiálom je napríklad čisté železo a nízkouhlíkové ocele.

Magneticky tvrdá látka

Magneticky tvrdá látka je látka z feromagnetického materiálu, ktorá si po zmagnetizovaní udržuje svoje magnetické vlastnosti dlho po vybratí z vonkajšieho magnetického poľa magnetu.

Magneticky tvrdým materiálom sú napríklad permanentné magnety (Sm – samárium, Nd – neodým).

Čo je magnetický moment?

Magnetický moment je vektorová fyzikálna veličina, ktorá určuje magnetické vlastnosti zdrojov magnetického poľa – elektrických vodičov, atómov alebo zmagnetizovaných predmetov.

Vektor sa od obyčajného čísla odlišuje tým, že má okrem veľkosti aj smer. Číslo má len veľkosť.

Existujú dve veličiny magnetického momentu – Magnetický plošný (Ampérov) moment a magnetický dipólový (Coulombov) moment.

Prečo sa magnetický pól pohybuje?

Naša planéta je jeden veľký magnet so severným a južným magnetickým pólom.

Poloha severného magnetického pólu sa stále mení a jeho pohyb sa zrýchľuje. Spočiatku predstavovala rýchlosť pohybu pólu asi 15 km za jeden rok, v poslednom čase sa pohyb zrýchlil približne na 50 km za rok. Severný magnetický pól Zeme sa presúva z oblasti kanadskej Arktídy smerom na Sibír. Jeho pohyb sledujú napríklad vedci z americkej vedeckej agentúry NOAA).

A čo je príčinou jeho pohybu? Expert na zemské magnetické pole Phil Livermore tvrdí, že posun pólu ovplyvňujú dve veľké časti magnetického poľa, z ktorých jedno je pod Kanadou a druhé pod Sibírou, a to pod Sibírou je momentálne silnejšie. Iné zdroje zase uvádzajú, že k prepólovaniu dochádza v dôsledku prirodzených zmien v jadre Zeme.

Aké najsilnejšie magnetické pole sa podarilo ľuďom zatiaľ vytvoriť?

Tím vedcov z Tokijskej univerzity pod vedením fyzika Shojira Takeyamu zostrojili extrémne silný elektromagnet, ktorý vygeneroval magnetické pole so silou 1200 tesla. Tesla je jednotkou magnetickej indukcie.

Len na porovnanie, magnetické pole Zeme má 25 až 65 mikrotesla a lekárske prístroje na magnetickú rezonanciu vytvárajú magnetické pole 3 tesla.

Spomínaný experiment však trval iba 100 mikrosekúnd, čo je 0,0001 sekundy, potom elektromagnet explodoval.

 

Sledujte ďalšie magnetické zaujímavosti na blogu.

Kontakt

METAS s. r. o.
Šoltésova 17
920 01  Hlohovec
Slovenská republika (SK)

Tel: 00421 337342030
E-mail: metas(zavináč)metas.sk

IČO: 36234451
DIČ: 2020173012
IČ DPH: SK2020173012

OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 11742/T

Obchodný register link

Finstat link

Zobraziť kontakty