Novinky

Novinky

Magnetická prášková metóda MT

Touto metódou nedeštruktívneho testovania zisťujeme necelistvosti a vady na povrchu materiálu a tesne pod ním. Metóda je účinná iba pri tzv. feromagnetických materiáloch, teda tých, ktoré reagujú na magnet. Testovať je možné materiály pokovované, s tenkou vrstvou farby aj materiály lakované.

Magnetická prášková metóda je vhodná pre detekciu nespojitosti (napr trhlin), alebo chýb v jeho blízkosti na povrchu feromagnetických materiálov. Skúšaný prvok musí byť zmagnetizovaný v skúšobnom priestore. Diskontinuitu možno najlepšie vidieť v prípade, že magnetické pole je kolmé na diskontinuitu. Vykonáva sa magnetizáciou pomocou strmeňa. Magnetický tok prúdi do skúšaného prvku prostredníctvom feromagnetického strmeňa. Hlavný smer poľa je spojnica medzi týmito dvoma pólmi strmeňa. Jadrá môžu byť inštalované v skúšobnej stolici tak, aby sa celý materiál zmagnetizoval. Ak sa používajú ručné strmene, môže byť zmagnetizovaná iba oblasť medzi týmito dvoma pólmi. Môže byť použité viacrozmerné zmagnetizovanie na nájdenie nespojitosti v ľubovoľnom smere.

 

Ďalší článok: Revízie zdvíhacích zariadení

Pred testovaním je potrebné materiál zbaviť nečistôt a mastnoty.

Existujú rôzne typy detekčných médií: farebná suspenzia (vrátane čiernej) alebo fluorescenčné častice v nosnej tekutine (na báze vody alebo oleja) alebo suché prášky. Fluorescenčné médiá zvyčajne dávajú najvyššiu citlivosť.

Suché testovanie:

Testovacia oblasť môže byť nasprejovaná suchým magnetickým práškom alebo obrobok môže byť ponorený do nádoby. Suché testovanie sa odporúča, ak je potrebné sa vyhnúť zmáčaniu povrchu, alebo pri testovaní horúcich povrchov.

 

Mokré testovanie:

Magnetický prášok sa suspenduje v nosnej kvapaline. Veľkosť častíc prášku je menšia, takže môžu byť detekované menšie nespojitosti.

 

Viac sa dozviete: Magnetická prášková metóda

Kontakt

METAS s. r. o.
Šoltésova 17
920 01  Hlohovec
Slovenská republika (SK)

Tel: 00421 337342030
E-mail: metas(zavináč)metas.sk

IČO: 36234451
DIČ: 2020173012
IČ DPH: SK2020173012

OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 11742/T

Obchodný register link

Finstat link

Zobraziť kontakty