Novinky

Novinky

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu

Osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu sa podľa účelu a spôsobu použitia pri prácach vo výške rozdeľujú na pracovné polohovacie systémy a systémy na zachytenia pádu, ktorými sú najmä:

a) systémy na zachytávanie pádu

b) záchytné zariadenia vedeného typu na tuhom alebo pružnom kotviacom vedení,

c) systémy na zabezpečenie pracovnej polohy, 

d) spojovacie laná,

e) tlmiče pádu,

f) zlaňovacie zariadenia,

g) nosné popruhy,

h) konektory,

i) samonavíjacie záchytné zariadenia,

j) sedacie výstroje.

Viac Informácií tu: Práca vo výškach z pohľadu BOZP

Ochranné zariadenie proti pádu – bezpečnostné lano, popruh – sa musí použiť pri:

– práci vo výškach a nad priehlbňami,

– práci na lešení,

– montáži lešení,

– práci na pracovných plošinách,  v korunách stromov.

-  výsuvných rebríkoch,

- v korunách stromov.

Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa periodicky kontroluje a skúša najmenej raz za 12 mesiacov.

Skúška osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu sa musí vykonať aj po každej mimoriadnej udalosti, najmä po zachytení pádu osoby vykonávajúcej stavebné práce a po extrémnom namáhaní v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho bezpečný stav.

 Viac informácií tu: Práca na streche

Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa môže použiť len po kontrole jeho kompletnosti, schopnosti prevádzky a bezchybného stavu osobou, ktorá ho použije.

Miesta ukotvenia osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu sa určujú pred jeho použitím tak, aby umožňovali jeho bezpečné upevnenie a zaistenie po celý čas činnosti osoby vykonávajúcej stavebné práce.

Dĺžka pádu, ak výrobca neurčil inak, môže byť pri použití bezpečnostného postroja bez tlmiča pádovej energie najviac 1,5 m a s tlmičom pádovej energie najviac 4 m, pričom bezpečná výška zachytenia padajúcej osoby je najmenej 1 m od úrovne možného dopadu. Bezpečnostný pás sa nesmie použiť na zachytenie voľného pádu osoby.

V závislosti od typu pracovného prostriedku vybraného sa musia určiť primerané opatrenia na minimalizovanie rizík pre zamestnancov používajúcich tieto prostriedky. Ak je to potrebné, musí sa zabezpečiť namontovanie ochranných zariadení, aby sa predišlo pádu z výšky. Ochranné zariadenia musia byť primerane usporiadané a dostatočne pevné, aby zabránili alebo zastavili pád z výšky, a ak je to možné, aby vylúčili zranenie zamestnancov. Kolektívne ochranné zariadenie na predchádzanie pádom sa môže prerušiť len v miestach prístupu k rebríkom alebo ku schodištiam.

Ak si vykonanie špecifickej činnosti vyžaduje, aby sa dočasne odstránilo kolektívne ochranné zariadenie na predchádzanie pádom, musia sa prijať účinné náhradné bezpečnostné opatrenia. Činnosť sa nemôže vykonať, kým sa takéto opatrenia neprijmú. Ak sa daná činnosť úplne alebo dočasne dokončí, kolektívne ochranné zariadenie na predchádzanie pádom sa musí znova namontovať.

Viac sa dozviete: Bezpečnosť pri práci vo výškach

Kontakt

METAS s. r. o.
Šoltésova 17
920 01  Hlohovec
Slovenská republika (SK)

Tel: 00421 337342030
E-mail: metas(zavináč)metas.sk

IČO: 36234451
DIČ: 2020173012
IČ DPH: SK2020173012

OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 11742/T

Obchodný register link

Finstat link

Zobraziť kontakty