Novinky

Novinky

Elektronická evidencia zdvíhacích zariadení

Revízia zdvíhacích zariadení je odborná prehliadka a odborná skúška, ktorú vykonáva revízny technik. Povinnosť vykonávať odborné prehliadky, odborné skúšky, tzv. revízie zdvíhacích zariadení sú stanovené vyhláškou č. 508/2009 Z.z a zákonom č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Pre úspešné vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) zdvíhacích zariadení je potrebné, aby každé zdvíhacie zariadenie malo zreteľne vyznačené dovolené prevádzkové zaťaženie. Rovnako tak zariadenie, ktoré nie je určené na zdvíhanie osôb musí byť viditeľne označené.

Po vykonaní odbornej prehliadky, odbornej skúšky (revízie) zdvíhacích zariadení dostanete od nás potvrdenie, tzv. revíznu správu o vykonaní prehliadky a odbornej skúšky v zmysle vyhlášky, ktorá popisuje aktuálny stav zariadenia, vrátane zistených závad.

Čo tak mať toto všetko v elektronickej podobe?

My Vám ponúkame vedenie evidencie vašich zdvíhacích zariadení na elektronickom portály, do ktorého máte prístup z akéhokoľvek zariadenia, pripojeného na internet (počítač, tablet, telefón).

Každé zdvíhacie zariadenie má svoju vlastnú elektronickú kartu, na ktorej okamžite vidíte:

  • či má zariadenie platnú revíziu,
  • kedy je najbližšia plánovaná revízia zdvíhacieho zariadenia,
  • komu konkrétne je zdvíhacie zariadenie pridelné,
  • prípadne na ktorej prevádzke je prevádzkované,
  • protokoly o revíziách (odborných prehliadkach a odborných skúškach).
  • Na kartu je možnosť nahrať rôzne dokumenty, napr.: ES Vyhlásenie o zhode, Návod na používanie, fotografie atď...

Viac sa dozviete: Revízie zdvíhacích zariadení od metasu

V rámci odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) ponúkame tiež možnosť odstránenia závady zistených pri vykonaní odborných skúšok. Súčasťou našich služieb je taktiež odborné technické poradenstvo.

Ďalší článok: Kapilárna metóda

Kontakt

METAS s. r. o.
Šoltésova 17
920 01  Hlohovec
Slovenská republika (SK)

Tel: 00421 337342030
E-mail: metas(zavináč)metas.sk

IČO: 36234451
DIČ: 2020173012
IČ DPH: SK2020173012

OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 11742/T

Obchodný register link

Finstat link

Zobraziť kontakty